Περιγραφή

  ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΧΑΡΤΙ  A4

      DOUBLE A

  80 g.m2  500 ΦΥΛΛΑ